Εκπαιδευτικά Πρωινά

ENGLISH MORNINGS

Εκπαιδευτικά Πρωινά

Ηλικίες: 2 – 4 χρονών

10πμ – 13:00πμ

Το πρόγραμμα

Το τμήμα «English Mornings» του MySpot προσφέρει ένα μοναδικό δίγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από το παιχνίδι. Ο προγραμματισμός των ημερήσιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε τα παιδιά να λαμβάνουν στοχευμένα και ποικίλα ερεθίσματα. Ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, μία ξεχωριστή εμπειρία μάθησης!

Μουσική

Μουσικά Παραμύθια – ΗχοΪστορίες

Εικαστικά

Κατασκευές LEGO – Πρώιμες δραστηριότητες STEM

Αφήγηση Παραμυθιών – Δανειστική Βιβλιοθήκη